Фондация ,,Право и Интернет'' се включва в националната стажантска програма, организирана от ELSA Bulgaria

Фондация ,,Право и Интернет'' е българска неправителствена организация понастоящем научно изследователски център. След дълги години съвместна работа и успешно сътрудничество заедно с екипа на ELSA Bulgaria, Фондацията успешно се включи в стажантската програма, организирана от ELSA Bulgaria, за да се впусне в търсенето на стажант със стремеж за развитие и обогатяване и прилагане на своите знания.

Студентите ще подпомагат екипа на Фондация ,,Право и Интернет'' в дейността, свързана с международните и национални проекти, които Фондацията изпълнява. В края на практиката стажантите ще получат сертификат за успешното завършване на стажантската програма и препоръка.

Условия на стажа:

 • Гъвкав график, позволяващ на стажанта да съвместява практиката с обучението си;
 • възможност за съчетаване между работа в офис и дистанционна форма;
 • динамична работна среда в приятелска атмосфера;
 • обмяна на опит и знания с високо класифицирани експерти;
 • достъп до богата библиотека с материали и др.

Задачите, които стажантите изпълняват:

 • помощ при извършване на анализи (правни, научни, социологически и др.);
 • превод на документи;
 • подпомагане в процеса по изготвяне и подаване на нови проектни предложения;
 • създаване на статии за блога на Фондация ,,Право и Интернет'' на теми, свързани с професионалните интереси на стажанта.

По време на стажа, стажантите ще получат възможност да се развият, да надградят знанията си, придобити до момента, и да ги приложат практически. Част от способностите и уменията, които ще усвоят, са способността за работа в екип в динамична среда, аналитични и комуникационни умения, както и multitasking умения.

Успешният кандидат на позиция ,,Стажант '' следва да:

 • притежава общи познания в областта на ИКТ право;
 • притежава общи познания за правата на човека в дигитална среда;
 • притежава базови познания в областта на авторско право.

Кандидатстването се осъществява, чрез сайта на ELSA Bulgaria, като срокът за кандидатстване е 11 април 2022 г., а началото на стажа е дата09 май 2022 г.

Очакваме кандидатурите Ви!

Фондация „Право и Интернет“ се включи във втората фаза на проекта „Студентски практики“, организиран от Министерство на образованието и науката. В тази връзка, екипът на Фондация обяви две свободни позиции за „Стажант юрист“ и „Стажант социални, стопански и правни науки“.

Студентите ще подпомагат екипа на Фондацията при подготовката и изпълнението на текущи и бъдещи национални и международни проекти. В края на практиката ще получат сертификат за успешно завършване на стажантската програма.

Условия на работа:

 • гъвкаво работно време, предоставящо възможност за съвместяване на практиката с учебната програма по съответната специалност;
 • съчетание между работа в офис и в дистанционна форма;
 • динамична работна среда в приятелска атмосфера;
 • обмяна на опит и знания с висококвалифицирани колеги;
 • достъп до богата библиотека с материали и др.

Задачите, които ще изпълняват студентите, включват:

 • извършване на анализи и проучвания (правни, социологически и др.);
 • превод на документи;
 • участие във вътрешните дискусии по текущи проекти;
 • участие в подготовката при подаване на нови проектни предложения;
 • създаване на статии за блога на Фондация „Право и Интернет“ на теми, съобразени с професионалните интереси на стажанта.

В хода на практическото обучение стажантите ще имат възможност да развият и надградят теоретичните знания, придобити в университета, и да ги приложат на практика. Сред способностите и уменията, които ще усвоят, са способност за работа в екип, както и за работа в динамична офис среда, аналитични умения, комуникационни и multitasking умения.

Успешните кандидати следва да са завършили поне втори курс в рамките на съответната специалност (Право за позицията „Стажант юрист“, съответно Социология, Психология, Политически науки и други релевантни за позицията „Стажант социални, стопански и правни науки“) и да притежават:

 • добри аналитични и изследователски умения;
 • отлично ниво на владеене на английски език;
 • добра компютърна грамотност;
 • комуникативност, гъвкавост и инициативност;
 • желание за усвояване на нови знания и умения.

Допълнителни изисквания за позицията „Стажант юрист“:

 • базови познания в областта на ИКТ право и Международно право;
 • интерес към защита на личните данни, ИКТ право, права на човека, международно (частно) право, правни аспекти на изкуствения интелект, интелектуална собственост, етични въпроси, киберсигурност.

Допълнителни изисквания за позицията „Стажант социални, стопански и правни науки“:

 • базови познания в областта на правата на човека;
 • интерес в сферата на човешките права.

Кандидатстването следва да се осъществи чрез сайта на „Студентски практики“: Студентски практики - Студентски практики (mon.bg), за което е необходимо да имате потребителски профил. Етапите на подбор включват изпращане на CV и мотивационно писмо, както и финално интервю.

Срокът за кандидатстване е 15 ноември 2021 г., а периодът на стартиране на практическото обучение по договаряне, но възможно най-скоро.

В случай че имате каквито и да е допълнителни въпроси, можете да се обърнете към нашия Експерт „Програми и проекти“ Снежана Венциславова Крумова на имейл: snezhana.krumova@netlaw.bg.

Очакваме кандидатурите Ви!Бирсен Алиманова споделя:

Едно от най-важните неща за един екип за мен е сплотеността, която във Фондацията усетих още от първия ден. Взаимопомощ и разбирателство също бяха част от атмосферата в офиса. За по-малко от седмица се почувствах сякаш отдавна съм част от този екип.

Дейността на Фондация "Право и Интернет" много ми допадна, понеже е свързана с интеграция на новости и е в крак с нуждите на целевата си група. Именно развитието на дигитализацията е причина за възникването на въпроса относно защита на интелектуалната собственост онлайн, което беше основна тема на конференцията по време на моя стаж. Проучванията, представени от различните държави, бяха много подробни и задълбочени.

През този един месец усвоих нови умения относно това как се прави проучване, филтрирането и синтезирането на информация, естествено благодарение на подробните насоки на екипа.


Венета Чавдарова казва:

Стаж във Фондация "Право и Интернет" дава редкия шанс за достъп до големи международни проекти, които се фокусират върху теми като електронно правосъдие и електронно управление - теми, които наистина засягат живота на хората. Веднага усещаш как ставаш част от малък, млад и много мотивиран екип, в който никога не се страхуваш да попиташ. Преди стажа ми във ФПИ, никога не си бях представяла работата в НПО като толкова динамична и разнообразна - всеки ден е напълно различен и се работи по няколко проекта едновременно.

Благодарна съм, че имах възможността да стажувам във Фондация "Право и Интернет" и със сигурност бих го препоръчала, защото дава практически опит, който със сигурност ще е полезен в бъдеще!


Димитър Тодев казва:

Бях изключително щастлив за възможността да бъда стажант в успешна организация като Фондация "Право и Интернет". Атмосферата е обогатяваща и мотивираща, а хората, с които работех бяха наистина мили, приятелски настроени професионалисти; не само това, но си личеше че имат страст към проектите, по които работят - невъзможно е да не усетиш това в отборния дух.

В процеса на работа получих нови знания и подобрих своите умения. Мисля, че най-голямото предимство на стажа беше, че задачите, по които работех, бяха истинска част от сегашни или бъдещи проекти. Така целият работен процес носеше по-голяма отговорност и всяко мое усилие допринасяше за дейностите на Фондацията. Препоръчвам този стаж на всички амбициозни млади хора, които искат да се потопят в динамичния бизнес свят и да направят първите си смели крачки в него.


Георги Стоянов споделя:

Първият ми ден във Фондацията беше изключително динамичен, свързан с опознаването на членовете на екипа, историята на организацията и всичките проекти, в които участва, партньорствата, които са осъществени. Бях впечатлен от всички в екипа - млади, енергични и амбициозни момичета с желание за постоянно развитие, които работят заедно, за да постигнат забележителни успехи за Фондацията. Трябва и да спомена, че всички задачи, с които бях зает, бяха свързани с моите професионални интереси.

Придобих много знания за провеждане на изследователски проучвания, както и за етикета, който трябва да се спазва в бизнеса. През времето, което прекарах в офиса, се запознах с хора, които ме обогатиха много и чиито практически съвети няма да забравя.


Рая Генова казва:

Времето, прекарано във фондация „Право и Интернет“ намирам за изключително полезно, обогатяващо и вдъхновяващо. Позитивните ми впечатления надминават в пъти негативните, като за пример мога да дам новата информация, придобита чрез комуникацията с колеги. Стажът във фондацията ми помогна да изградя по-реалистична картина за това как функционира една бизнес структура на практика. Ако знанието, придобито в университета не е приложено и наблюдавано и в практиката, то става неефективно. Подобрих значително разпределението на времето по отношение на задачи, свързани с работата и лични такива. Благодарение на стажа, разпределям работата си по-ефективно, а това допринася за качеството й. Намирам възможността за запознаване с работата на фондацията отблизо за много вдъхновяваща, интересна и предизвикателна. Динамичният бизнес и огромният обем на работа носят със себе си както позитиви, така и негативи. Стажът ми показа как въпреки динамиката, високи резултати се постигат. Разбрах, че наличието на качествен екип е от огромно значение за просперирането в бизнеса. Това ще ми помогне за вземането на решения и сформирането на бизнес среда в бъдеще. Визията на работното място надмина очакванията ми. Отличава се от стандартното работно помещение и това допринася за приятната атмосфера и желанието за работа.

Пламена Петрова споделя:

Благодаря за възможността да започна стаж във Фондация „Право и Интернет“, защото исках да се среща с нови хора, да се докосна до различна бизнес среда и да придобия нужния опит.

Престоят ми във фондацията беше кратък, но пълен с различни и вдъхновяващи дни. Работата, която извършвах беше насочена към проучване свързано с проект, но освен това научих много други неща.

Много добро впечатление ми направи сплотеният екип, който през цялото време беше едно цяло. По време на стажа си видях какво е да си администратор на офис, както и архивите, който бяха прилежно подредени, а и научих правилния начин как се прави проучване. Едно от най- вълнуващите и вдъхновяващи неща, които ми се случиха в рамките на стажа ми беше адвокатската кантора, която посетихме. Това място беше уникално и за първи път видях толкова модернизиран офис. Опитът и преживяването, което получих във фондацията бяха неповторими и се радвам, че бях за кратко част от екипа.