Strane Innovation (Франция)

Strane Innovation (SI) е механизъм за стартиране на малки и средни предприятия, специализиран в секторите за устойчиво развитие (енергетика, вода, транспорт, околна среда, интелигентни системи). Strane Innovation създава независими стартиращи компании въз основа на технологии, доказани в лабораторна среда или чрез пилотно изпитване. Чрез детайлна оценка на технологиите и пазара, Strane Innovation създава цялостни бизнес концепции, подпомага започването на стопанска дейност от правна гледна точка и цялостното развитие на стартиращите компании.