Съвет на адвокатските колегии в Европа (Белгия)

Съветът на адвокатските колегии на Европа (CCBE) представлява адвокатските колегии от 31 държави и 11 допълнително асоциирани и наблюдаващи страни, и чрез тях около 1 милион европейски адвокати. CCBE е признат като глас на европейската адвокатската професия от националните адвокатските колегии, от една страна, и от институциите на ЕС, от друга. Той действа като връзка между ЕС и националните адвокатски колегии.


Експертни дейности