Свързано правителство

Подзаглавие: Лидери на мисълта. Есета от иноватори

Автор: Колективен труд под редакцията на Вили Кацоровски

Година на издаване: 2004
Издателство: Premium Publishing
ISBN: 0-9546445-8-1
Обем: 152 страници
Формат: А5

Анотация

Книгата се състои от 14 есета, изготвени от различни правителства, които са разделени в три основни направления. Първата глава обхваща стратегиите за електронно управление в страни като Австралия, Нова Зеландия, САЩ и Южна Корея, които отдавна работят в тази сфера. В книгата те са наречени „пионерите”. Втората част представя значими проблеми, свързани със стратегиите за електронно управление, в онези страни, които - за целите на сравнението в международен мащаб, попадат на средно ниво – т.нар. „модернисти”. Страни като Германия, Франция, Испания, Великобритания, Холандия и Португалия са постигнали значителен напредък при изпълнението на техните национални стратегии в тази сфера. На последно място се обръща внимание на страните, които икономистите класифицират като индустриално развиващи се страни и които са постигнали - или чиято цел е да постигнат – съществено подобрение в позиционирането си в световен мащаб. В тази категория попадат страни като Бахрейн, Естония, Мексико и Бразилия, носещи общото наименование „изгряващи звезди”.

Website: www.premiumpublishing.co.uk

Сборникът е достъпен само на английски език.