Техническа среща по проект FORMOBILE се проведе на 11-12 Декември 2019г. В Стокхолм, Швеция. Партньорите от Европа и Киргистан се събраха в Шведската столица за два дни изпълнени с групови срещи и паралелни сесии. Целта на събитието беше да събере основните участници от техническите и обучителните работни пакети, създавайки динамична среда, позволяваща полезно и ползотворно включване в планирането и изпълнението на дейностите по проекта.

Фондация „Право и Интернет“ беше представена от Деница Кожухарова и Калина Русева.

Деница Кожухарова проведе първата вътрешна работилница на тема „Лични данни“, изпълнявана в рамките на Работен пакет № 2. Нейната цел беше да постави основите на осведомеността за защита на данните във всички FORMOBILE дейности.

Проектът с продължителност от три години има амбицията да създаде цялостна верига за съдебно разследване, насочена към мобилни устройства. В тази връзка ще бъдат преследвани три основни цели – разработване на нови инструменти; създаване на един общ европейски стандарт за съдебно изследване; и осигуряване на съответното обучение за правоприлагащите органи.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 832800.