Първата частна демонстрация на инструментите COPKIT се проведе в Атина, Гърция, на 12-14 ноември 2019 г. в помещенията на нашия партньор KEMEA.

Целта на събитието беше да се илюстрират различните характеристики и функционалности на инструментите COPKIT, разработени досега за консорциума, но по-специално за правоприлагащите органи и членовете на консултативните съвети.

COPKIT разработва задвижвани от данни технологии за полиция в подкрепа на правоприлагащите органи за предотвратяване, разследване и смекчаване на престъпления и тероризъм. Нашият подход благоприятства технологии, които могат да включват знания за домейна, за да бъдат настроени според нуждите на правоприлагащите органи и да осигурят подобрена производителност в сравнение с наличните най-съвременни технологии.

През първите два дни от събитието техническият ръководител на проекта представи преглед на различните инструменти и впоследствие всеки от техническите партньори, отговарящи за разработването на конкретни компоненти, представи подробна презентация и демонстрация на живо на всеки от тях.

Третият и последен ден беше посветен на семинар за изследване и обсъждане на характеристиките на HMI (човешки машинен интерфейс) на COPKIT. След като бъде завършен, този HMI като част от технологичната система за ранно предупреждение / ранно действие на COPKIT ще поддържа ежедневните работни задачи на анализаторите както на стратегическо, така и на ниво случай.

Присъстващите правоприлгащи органи са партньори в консорциума, но и основни крайни потребители на проекта. Поради тази причина те бяха помолени да предоставят своите отзиви по време на дискусионните сесии, които се проведоха на срещата, и да попълнят редица въпросници, за да се определят основите за по-нататъшното развитие на инструментите на COPKIT.

Представител на Европол и един от Хелзинкската фондация за правата на човека също участваха в събитието като членове на Консултативния съвет за крайни потребители и заинтересовани страни на COPKIT и Консултативния съвет за етично и обществено въздействие. Тяхното присъствие е ценно за техническия екип, тъй като те предоставиха своите отзиви, съответно от гледна точка на крайния потребител и по правни и етични въпроси.

Втората и третата частна демонстрация на инструмента за проекти ще се проведе в Мадрид, Испания през май 2020 г. и в Брюксел, Белгия, през ноември 2020 г., последвана от финална и публична демонстрация по време на заключителната конференция на проекта.

За повече информация и актуализации следвайте ни в Twitter, LinkedIn и Facebook и се колебайте да се свържете с нашия екип на copkit@copkit.eu.

Повече информация тук: https://copkit.eu/data-driven-policing-technologie...