Втората частна демонстрация на инструментите на COPKIT се проведе на 24-26 юни 2020г. Поради ограниченията на COVID-19 събитието се проведе онлайн, но въпреки това имаше високо присъствие, включително членове на нашия Консултативен съвет за краен потребител и заинтересовани страни (EUSAB ) и Консултативен съвет по етика и обществено въздействие (ESIAB), както и служители по проекта и DG HOME.

COPKIT разработва задвижвани от данни технологии за полицията в подкрепа на правоприлагащите органи за предотвратяване, разследване и ограничение на престъпления и тероризъм. Нашият подход благоприятства технологии, които могат да включват знания за домейна, за да бъдат настроени според нуждите на правоприлагащите органи и да осигурят подобрена производителност в сравнение с наличните съвременни технологии.

Целта на събитието беше да се илюстрират различните характеристики и функционалности на инструментите на COPKIT, разработени след предишната демонстрация, на консорциума като цяло, но по-специално на правоприлагащите органи и на членовете на консултативните съвети, за бъде получена обратна връзка за по-нататъшното развитие на инструментите. Докато първата демонстрация в Атина се фокусира главно върху случая на използване на трафика на огнестрелно оръжие, втората демонстрира как инструментите COPKIT могат да се използват и за разследване на престъпността като услуга.

След въведение, предоставящо преглед на различните инструменти и функционалности, трите дни бяха изпълнени с подробни презентации и демонстрации на живо, проведени от техническите партньори. За някои компоненти представителите на правоприлагащите органи също имаха възможността да направят упражненията.

Инструменти, базирани на AI, компоненти, улесняващи усвояването и използването на инструментите, бяха представени. Такъв е HMI на COPKIT, който поддържа ежедневните работни задачи на анализаторите както на стратегическо ниво, така и на ниво случай.

Присъстващите бяха помолени да предоставят своите отзиви по време на конкретни дискусионни сесии на срещата и да попълнят редица въпросници, за да се определят основите за по-нататъшното развитие на инструментите на COPKIT.

Инструментите получиха положителна обратна връзка от нашите партньори в правоприлагащите ограни, но също така и от EUROPOL, служителя на дирекция DG HOME и членовете на ESIAB. Тяхното присъствие е ценно за техническия екип, тъй като те предоставиха своите отзиви, съответно от гледна точка на крайния потребител и по правни и етични въпроси.

Следващата частна демонстрация на инструментите на проекта ще се проведе през ноември 2020 г., при условие че COVID-19 няма никакво влияние върху този график, последван от финална и публична демонстрация по време на заключителната конференция на проекта.

За повече информация и актуализации следвайте ни в Twitter, LinkedIn и Facebook и се колебайте да се свържете с нашия екип на copkit@copkit.eu

Повече информация тук: https://copkit.eu/data-driven-policing-technologie...