Приемането на мигранти в Европейския съюз се превърна в особено актуална тема по време пандемията от COVID-19 и свързаните с нея финансови и икономически затруднения, както и проблемите засягащи основните права. Броят на хората в затруднено положение се увеличава с всеки изминал ден, а пандемията силно засяга мигрантите и търсещите убежище, като възпрепятства достъпа им до първични услуги и основни санитарни помещения. По време на тези извънредни обстоятелства Европейският съюз работи усилено, за да гарантира доброволното преместване на непридружени деца в държавите-членки на Европейския съюз. Това се осъществява чрез приемането на Плана за действие за незабавни мерки в подкрепа на Гърция, представен през март 2020 г., с ангажимент за справяне с непосредствените предизвикателства, пред които е изправена Гърция и наблюдаване на развитието в съседните страни като България и Кипър. Редица организации в подкрепа на мигрантите призовават за спешни действия с оглед на предполагаеми нарушения на правата на децата и заплахи за здравето и безопасността им в бежанските горещи точки, въпреки значителните усилия на гръцките власти и неправителствените организации.

Европейската комисия призова държавите-членки да си сътрудничат, като гарантират преместването от лагерите на гръцките острови, специално на непридружени деца, попаднали в неблагоприятни условия на живот. Редица държави се ангажираха да ги приемат - Белгия, България, Франция, Хърватия, Финландия, Германия, Ирландия, Литва, Люксембург, Португалия и Швейцария. Люксембург е първата страна, която премести 12 непридружени деца от Гърция на 15 април 2020 г., докато Германия прие още 58 деца. Децата са поставени под 14-дневна карантина и в двете страни, като е предложена и предоставена незабавна подкрепа от страна на Каритас.

Каритас призова държавите-членки на ЕС да следват примера на Германия и Люксембург. Осигурени са над 1500 места за преместване на непридружени непълнолетни от гръцките острови. Счита се, че е необходимо съвместното действие не само за изпълнение на обещанията, дадени от някои държави-членки, но и за насърчаване на останалите да дадат своя принос в съответствие с духа на европейската солидарност.

Във връзка с реакциите, свързани с обещанията на държавите-членки, финландското правителство изрази в съобщение намерението на Финландия да приеме до 175 лица, идващи от Италия, Кипър, Гърция и Малта и търсещи убежище. Според друго изявление от началото на април, ограниченията за движение между различни страни, наложени поради епидемията от корона вируса, забавят преместването на търсещите убежище, но след като бъде взето решение за лицата, които ще бъдат преместени, процесът ще започне възможно най-скоро. Освен това Франция смята да приеме 750 лица, търсещи убежище, включително и 350 непридружени непълнолетни, считано от юли 2020 г., Белгия пък е призована да следва примера на Германия и Люксембург.

Други държави от ЕС са изправени пред пречки пред активното включване в това сътрудничество. Например българските неправителствени организации твърдят, че правителството все още не е оповестило пред гражданите намерението да приема непридружени деца; приемането на територията на Хърватия е обезпокоено от десни публикации, внушаващи страх от проникване на екстремисти под прикритието, че са роднините на децата. Литва забави преместването към своята територия до края на действие на противоепидемичните мерки.

Въпреки всички тези пречки, ЕС усилено се стреми да осигури по-добро бъдеще на непридружените непълнолетни лица, споделяйки активно отговорностите и подпомагайки Гърция и други държави, които са първи прием и се занимават с бежанския поток.