TELEFONICA MOVILES ESPANA SA

Telefónica са ключов доставчик на услуги, помагащ на клиентите (главно предприятия) да намалят въздействието си върху околната среда.

Вътрешно Telefónica разполага с най-съвременните мрежи (оптични влакна, 5G), които са много по-ефективни от своите предшественици по отношение на потреблението на енергия и екологичен отпечатък.


Експертни дейности