FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

TECNALIA е най-големият център за приложни изследвания и технологично развитие в Испания, еталон в Европа и член на баския изследователски и технологичен алианс. Те си сътрудничат с компании и институции, за да подобрят своята конкурентоспособност, качеството на живот на хората и да постигнат устойчив растеж. Правят го благодарение на хора, които са запалени по технологиите и са ангажирани с изграждането на по-добро общество. Работят с все по-стратегически модел на бизнес отношения, основан на доверие, сътрудничество и споделен технологичен подход, при което техните основни обхвати на действие са: интелигентно производство, цифрова трансформация, енергиен преход, устойчива мобилност, персонализирано здраве, градска екосистема и кръгова икономика. Първата частна испанска организация в договарянето, участието и лидерството в програмата Horizon 2020 на Европейската комисия и сме класирани на трето място в заявките за европейски патенти.