Технически университет в Берлин - TUB

TUB е един от деветте водещи технически университета в Германия (TU9) и има дълъг опит в научните изследвания и преподаването. Седемте факултета на университета предлагат над 100 учебни курса в областите на инженерство и природни науки, икономика и бизнес, хуманитарни науки и социални науки. Катедрата, специализирана в контрола на качеството (QW -Qualitätswissenschaft) е част от IWF (Институт за машинни инструменти и фабрична експлоатация) и разработва иновативни концепции, методи и организационни подходи за непрекъснатата, интегрирана оценка и проектиране на качествени процеси, както и системи за управление на качеството.