Institute of Legal Information Theory and Techniques (Италия)

Мисията на Институтът по правна информационна теория и техники (CNR-ITTIG) е да извършва научни и технологични изследвания относно влиянието на информационните и телекомуникационните технологии върху правото и дейности, свързани с него.


Експертни дейности