The Laboratory of Information Security, Academy of Economic Studies (Молдова)

Работи в сферата на информационната сигурност с публични и частни организации. Подкрепя студентите, следдипломни изследователи и млади специалисти в научни изследвания в областта на информационната сигурност.