Timelex (Белгия)

Timelex е тясно обособено адвокатско дружество със седалище в Брюксел, специализирано в областта на информационните технологии и електронните комуникации в най-широк смисъл на думата. Това включва защита на неприкосновеността, управление на данни и информация, електронен бизнес, интелектуална собственост и телекомуникации.