Описание

Между 21-ви и 22-ри ноември 2023 г., бе проведена Третата работна среща по проект DATAMITE. Домакин на събитието бе CINECA (най-големият изчислителен център в Италия), в Болоня, където партньорите се срещнаха за задълбочена дискусия относно постигнатия напредък, както и с цел, разглеждане на по-нататъшните стъпки, които следва да бъдат предприети.

През първия ден се проведоха две паралелни сесии – „Механизми и суверенитет на данните“, водена от Международната асоциация на пространства от данни (IDSA), Университетски колеж Корк (UCC) и Център за изследвания и технологии в Гърция (CERTH), както и „Отвъд споделянето: Бизнес и качествен подход за насърчаване на европейската икономика на данните“, водена от 1001LAKES и Фондация „Право и Интернет“. Семинарът, воден от Фондацията, бе съсредоточен върху преглед на релевантното законодателството, както и върху интерактивна сесия, посветена на практически примери, свързани със споделянето и търговията с данни.

Програмата продължи с модул, посветен на архитектурата на пилотните проекти, ръководен съвместно от Технологичен институт по информатика (ITI), от Център за суперкомпютри и мрежи в Познан (PSNC). Сесията имаше за цел да представи архитектурната концепция на всеки пилотен проект, очертавайки основните компоненти / функционалности. Последната част от първия ден бе посветена на следните теми: „Управление на данни, качество, сигурност и модули за поддръжка“, лидирана от ITI; „Достигане до обществеността, експлоатация и сътрудничество, лидирана от OTE и AUSTRALO; Frond End, Open Source както и „Интеграцията, демонстрация и валидиране“, във връзка с Работен пакет 5, като последната сесия бе проведена от ECLIPSE, PSNC и ITI.

След като през втория ден бе представен статусът на всеки работен пакет, той завърши с преглед на архитектурния изглед на експерименталните тестове. 3 теста проверяват оперативността и успеха на модулната, отворена и мултисекторна рамка на DATAMITE, като същите са предвидени в две основни направления – как се обработват данните и как се споделят данните, като по този начин водят до 6-те пилотни теста на DATAMITE.

По време на форума, бе официално обявена и Четвъртата работна среща по проект DATAMITE, която ще се проведе през месец май, 2024 г., в гр. Познан, Полша, и чиито домакин ще бъде PSNC.