Дата: 17 юни 2017 г.

Третата среща с граждани по проект CARISMAND се проведе на 17-ти юни 2017 г. в Рим, Италия.

Срещите с граждани по проект CARISMAND са събития, чрез които се търси мнението на жителите в различни части на Европа по теми свързани с природни или предизвикани от човешката дейност бедствия. Обсъжданите теми зависят от конкретните рискове, съществуващи в съответния регион. Те поставят в центъра на вниманието специфични културни аспекти, определящи възприятията за риск. Основната цел на всяко събитие е да се съберат достатъчно количествени и качествени данни, които да позволят на екипа на проект CARISMAND детайлен анализ на реакциите и мненията на гражданите по обсъжданите въпроси.

Водещи на събитието бяха проф. Ноели Брокдорф и д-р Сандра Апплиби-Арнолд от университета в Малта и Силия Калус от Nutcracker Research Ltd., Великобритания.

Следващата среща с граждани по проект CARISMAND ще се проведе във Франкфурт, Германия, на 24-ти юни 2017 г.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.