Център за европейски стратегии (EUROTHINK) - Македония

EUROTHINK е основан през септември 2002 г., като неправителствена организация, с нестопанска цел, безпартийна, която подпомага за присъединяването на република Северна Македония в ЕС чрез професионални обучения, консултиране и лобиране за обществени промени.