Център за изследване на демокрацията (ЦИД) - България

Центърът за изследване на демокрацията е основан в края на 1989 г., интердисциплинарен институт за публична политика, посветен на ценностите на демокрацията и пазарната икономика. Центърът за изследване на демокрацията е непартийна, независима организация, която насърчава процеса на реформи в Европа чрез въздействие върху политиката и гражданското общество.