Централно бюро за информационни технологии в сектора сигурност (Германия)

Централно бюро за информационни технологии в сектора сигурност (ZITiS) e учредено от Германското федерално министерство на вътрешните работи през 2017 г. Като доставчик на услуги за германските органи по сигурността, ZITiS се фокусира върху научноизследователската и развойна дейност и предоставя техническа експертиза в областта на киберпространството.