TTTech Industrial Automation AG – TIAG

TIAG стартира като дъщерно дружество на TTTech Group през август 2019 г. Индустриалните операции имат по-дълга история в компанията, започвайки през 2010г. с проектирането и последващата доставка на разпределени системи за управление за ветрогенератори Vestas . TTTech Industrial продължава това начинание с предоставянето на стабилни и надеждни решения за индустриалните клиенти, както и продължава да разширява границите на технологичното развитие с нови постижения.