Представител на Фондация „Право и Интернет“ участва в срещата на RAN Youth, Families and Communities (Работната група на Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията за младежи, семейства и общества) във Виена, Австрия на 6-7 декември.

Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията и специфично тази работна група, поканиха представители на проекта StopR, за да споделят целите и дейностите на проекта. Рая Цветкова, част от проектния екип, презентира прогреса на StopR в дискусия на тема „Обучения и методологии“ в младежката работа. Заключенията от срещата сочат към силна нужда от споделяне на добри практики в младежката работа против радикализацията, както и на опит от тествани методи.

Проектът "Стоп на младежката радикализация" (“Stop Youth Radicalization” - StopR) ще подкрепи младежки организации в 5 страни (Унгария, Словения, България, Полша и Чехия) и в цяла Европа в подкрепа на междукултурния диалог в разнообразните младежки общества. Проектът цели да подобри възможностите на младежките работници ефективно да спират и предотвратяват радикализация сред младите хора в Европейския Съюз чрез споделяне и сертифициране на методи за предотвратяване и борба с радикализацията.


Image result for Radicalisation Awareness Network