На 22.12.2014 г. доц. д-р Георги Димитров получи титлата професор по право и информационни технологии с одобрението на седемчленно научно жури, представители на Университета по библиотекознание и информационни технологии, Софийския университет и Българската академия на науките.