На 06 май 2021г. ще се проведе съвместен уебинар по партниращи си проекти: MIICT, MI20 и FACE Projects. Проектите и уебинара са ангажирани изцяло с иновациите и социалното включване в обществото.

Социалното приобщаване е едно от ежедневните предизвикателства, пред които сме поставени и е по-силно застъпено дори от световната здравна криза, пред която сме изправени в момента. Необходимостта да се говори за хората, които не са чувани и разбрани, е социален ангажимент, към който трябва да се предприемат действия.

С тази цел трите европейски проекта Mind Inclusion 2.0, MIICT и FACE създават едно съвместно събитие, за да говорят за иновации и приобщаване: Оформяне на приобщаващи общества: обещаващият път за иновации.

Линк за регистрация: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ykh9Uo...