UNINOVA – Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias – UNI

UNI е мултидисциплинарен, независим и изследователски институт с нестопанска цел, в който работят около 180 души, разположен в столичния район на Лисабон. Създаден е през 1986 г. от S&T факултета на Университета Нова в Лисабон (FCT-UNL -www.fct.unl.pt), група индустриални асоциации, финансов холдинг и близо 30 компании. Той е активен партньор на Madan Parque (www.madanparque.pt), бизнес фасилитатор и ускорител, инкубира Micro и SME чрез подкрепата си в предприемаческата дейност. Основната цел на UNINOVA са постижения в научните изследвания, техническото развитие, обучението и образованието.