Университет за приложни науки „Лауреа“ - Финландия

Университетът за приложни науки „Лаур“еа извършва дейността си в Хелзинки, Финландия. Университетът има около 7800 студенти, 500 служители и повече от 24 000 възпитаници. Образователните области са организирани в 16 обучителни програми от управление на бизнеса до социални услуги и здравеопазване, както и управление на хотелиерството.