University College Cork (Ирландия)

University College Cork е класиран в топ двеста в световен мащаб в QS World University Rankings и е първият университет в Ирландия, получил ранг пет звезди. Университетът е конкурентоспособен в международен план и играе ключова роля в развитието на икономиката на Ирландия, основана на знанието. Стратегията за изследване в университета е фокусирана върху създаването на големи центрове за върхови постижения за научни изследвания от световна класа и е тясно свързана с ключови правителствени политики и стратегия за изследвания.