Университет на Кобленц и Ландау (Universität Koblenz · Landau - Präsidialamt Mainz) UNI KO-LD

Университетът Кобленц Ландау е нов, средно голям университет, основан през 1990г. Изследванията и преподаването вече са съобразени с три взаимосвързани профилни области: „Образование, хора и околна среда“. В провинция Рейнланд-Пфалц университетът играе важна роля в образователната наука и обучението на учители. Това е единственият университет в щата, който предлага курсове за обучение на учители за всички видове училища. Хуманитарните, културните и социалните науки, в които по-специално се анализират езиците, изкуството и културата, политиката и икономиката за психологията като хуманитарна наука и от компютърните науки се разработват обширни ИТ базирани услуги за хора и тествани за тяхната практическа пригодност.