University of Paris Sud XI (Франция)

Парижкият университет Sud XI е една от най-големите научни институции в южната част на Париж, която групира впечатляваща критична маса от човешки и материални ресурси. Институтът по космическо и комуникационно право е университетски научен център към Колежа по международни науки към факултета Жан Моне. Неговата мисия е да развива изучаването на правните аспекти на космоса и телекомуникациите, заедно с национални и международни организации и корпорации, работещи в тези сектори.