Вчера на 07.04 успешно се проведе един от националните семинари по проект iCare в място за събития ,,+ Това''. Основата тема по време на събитието бе семейната медиация и колко е важно прилагането й в национален и международен аспект и каква е законодателната рамка при международни отвличания и до колко е приложима.

Експертите от Фондация ,,Право и Интернет'' представиха проекта, основните дейности и проведени проучвания в рамките на участващите страни в проекта. Бяха представени и разработените технологични продукти – iCare чатбот и електронната платформа.

Кулминацията на събитието бяха изчерпателните изложения на лекторите, а именно адв. Йорданка Бекирска и д-р Юлия Раданова. Те представиха проблематиката, свързана с прилагането на съществуващите законодателни механизми, както и специфичните аспекти при прилагането на семейна медиация в международен аспект.

Предстои провеждането на 3 безплатни уебинара по проекта iCare, ако искате да разберете как да се включите, следете нашия сайт.