Успешният проект е не този, който е спечелил финансиране, а този който е завършил успешно. Днес, 29 септември 2022 Фондация "Право и Интернет" добави още един успешен проект към портфолиото и статистиката си. В Брюксел се проведе заключителната хибридна конференция по проекта iCare, на която бяха представени резултатите от проекта пред 100 делегати от цяла Европа.

В рамките на събитието бяха представени основните постижения на проекта в сферата на правните изследвания, а именно методологията имаща за цел да промотира медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове между родители, така и препоръките насочени към институции и организации, имащи а цел да подобрят положението на децата в случайте на международни отвличания. Като проект, осъзнаващ необходимостта на модерните технологии, iCare успешно комбинира правото и технологиите, създавайки ценен източник на информация, представена по лесен и интерактивен начин, както за деца така и за родители. iCare чатбот е разработен да извършва именно това, допринасяйки за защитата на правата на деца и родители.

Фондация "Право и Интернет" беше представена от проф. Даниела Илиева, която представи основните аспекти на проекта, неговите цели и постижения. Искаме да благодарим на на всичките ни партньори по проекта, както и на всеки допринесъл за изпълнението на дейностите му. Сигурни сме, че през изминалите две години успяхме да постигнем нещо добро, което ще продължим да надграждаме, за да достигнем все повече засегнати, които ще открият ползата в нашето дело.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия в рамките на договор №101007436.