Дата: 15 - 16 май 2017 г.

На 15 и 16 май 2017 година във Виена, в рамките на проект CARISMAND, се проведе среща на експертна група с цел да интегрира събраните до този момент проектни резултати и знания в разработването на CARISMAND Toolkit и Cultural map.

Срещата включваше серия от работни сесии, като в нея участваха 15 представители на партньорски организации в проект CARISMAND. Те допринесоха за развитието на Ръководство, споделяйки актуални научни резултати, наблюдения и препоръки

CARISMAND Toolkit и Cultural Map са ценни ресурси, които се разработват в рамките на проекта и които ще бъдат предоставени на разположение преди неговото приключване.

Проектът CARISMAND цели да установи влиянието на културните особености, да изследва и идентифицира съществуващите празноти, както и да открие възможности за подобряване на политиките и процедурите във връзка с преодоляването на бедствени положения. Проектът има за цел да разработи и набор от мерки, които да държат сметка за тези културни особености и по този начин да подпомогнат работата на специалистите по справяне с бедствия.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.