Фондация “Право и Интернет” беше част от втората транснационална среща по проекта DEEP (“Дигитално предприемачество за насърчаване на заетостта“), която се състоя на 27 май 2020г. Поради пандемията от Covid-19 събитието, което беше планирано да се проведе в Пескара (Италия), се осъществи онлайн. По време на срещата членовете на Консорциума обсъдиха дейностите по идентифициране и анализиране на динамиката на дигиталното предприемачество, които ще бъдат включени във финалния доклад по проекта. Освен това бяха планирани дейностите, които ще бъдат извършени през следващите месеци. По-конкретно, предстоящата работа е фокусирана върху разработването на учебно съдържание и инструменти, които ще бъдат събрани в DEEP Toolkit. Ресурсите за обучение ще бъдат качени на платформата ( https://project-deep.eu/ ) и ще бъдат достъпни безплатно дори след приключването на проекта.

Проектът DEEP е финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +, Ключова дейност 203: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.