Дата: 27 - 28 февруари 2017 г.

Вторият форум на заинтересованите страни по проекта CARISMAND (Second Stakeholder Assembly) се проведе в Рим на 27 и 28 февруари 2017 г.

На събитието присъстваха близо 60 участници, работещи в управлението на бедствия и спешната кризисна помощ в различни структури и организации в Италия: национални, регионални и общински органи, гражданска защита, дирекции пожарна безопасност и национална полиция, изследователски институти и университети, национални асоциации и други.

Вторият форум на заинтересованите страни по проекта CARISMAND беше организиран със специалната подкрепа на отдела за Гражданска защита към община Флоренция – партньор в проекта.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.