Екипът на Фондация „Право и Интернет“ има удоволствието да отправи покана за участие в обучителен семинар, организирани в рамките на проект „Подготовка на местните власти за приложението на новата правна уредба за защита на личните данни“ (ProLegis). Радваме се да споделим, че първото проведено обучение по проект ProLegis бе увенчано с голям успех, за това побързайте да се регистрирате!

Семинарът по проект ProLegis е насочен към служители в местните власти, които изпълняват функцията на длъжностно лице по защита на данните. Основната цел е представяне на ключовите моменти от новите изисквания, които Общият регламент за защита на лични данни въвежда.

Органите на местната власт предоставят основни услуги на гражданите, което включва непрекъснато обработване на лични данни, включително и на чувствителни такива. Поради това е необходимо правилното разбиране и прилагане на европейското законодателство в тази сфера. Голяма част от дейностите по проекта са посветени на повишаването компетенциите на административния персонал, който е пряко ангажиран с обработването на лични данни.

Семинарът ще се проведе на 22, 23 и 24 януари 2019 г. в гр. София, а програмата му може да откриете отдолу.

Можете да се регистрирате за събитието на prolegis@netlaw.bg.

   prolegis-agenda.pdf
pdf, 436 KB