Финансиран от Европейската комисия, UP2030 е част от иновативните действия в подкрепа на изпълнението на мисията за климатично неутрално интелигентни градове. В рамките на 36 месеца проектът подкрепя избрани градове в осъществяване на социално-технически промени, необходими за постигане на целите им за климатична неутралност до 2030 г. Проектът търси трансформиращи промени, като прилага подхода 5UP: UpDating (актуализация), UpSkilling (повишаване на квалификацията), UpGrading (награждане), UpScaling (увеличаване на мащаба) и UpTaking (приемане). Чрез съвместното разработване и прилагане на научнообосновани методи и инструменти, тази програма насочва градовете към постигане на резултати по отношение на справедливостта, устойчивостта и климатичната неутралност.

UP2030 планира демонстрации в 8 европейски пилотни града: Милано (Италия), Ротердам (Нидерландия), Загреб (Хърватия), Солун (Гърция), Гранолерс (Испания), Будапеща (Унгария), Лисабон (Португалия) и Мюнстер (Германия); 2 града от асоциирани страни: Истанбул (Турцуя) и Белфаст (Обединеното кралство); и 1 град от развиващите се икономики: Рио де Жанейро (Бразилия).

Проектът идентифицира техните нужди, бариери и движещи сили за постигане на климатична неутралност, за да се установят базовите условия за всеки град. Визиите се разработват съвместно, с оглед на иновациите в три ключови и взаимосвързани области на градското планиране и проектиране: (i) свързани, (ii) компактни и (iii) климатично неутрални градове. Градовете се насърчават да разработват и приложат стратегии за превръщане на своите визии в практически действия, включително персонализиране и развитие на съществуващите инструменти и подходи.

Поуките от UP2030 се анализират, обобщават и предлагат в „пакети за дублиране и преносимост“ на градове извън проекта. В резултатите е включена програма за обучение със свободен достъп на тема „градско планиране и проектиране за климатично неутрални и интелигентни градове“. Проектът също така планира да установи взаимовръзка с представителствата на Европейския съюз в градовете, за да се оптимизира използването на ресурси и да се постигне максимално въздействие.

Ангажираността на гражданите е от решаващо значение за успеха на проекта, тъй като те са неразделна част от пътя на преход в пилотните градове. Те ще се превърнат в двигатели на промяната чрез своите устойчиви поведенчески промени и решения за водения начин на живот.

Консорциумът UP2030 се ръководи от Института за промишлено инженерство във Фраунхофер и включва общо 47 партньори от 14 държави. Проектът стартира на 1 януари 2023 г. Началната среща на UP2030 се проведе на 1-ви и 2-ри февруари 2023 г. в Солун, Гърция. В рамките на тези два дни всички партньори допринесоха със своите иновативни идеи, експертиза и ентусиазъм за установяване на ползотворно сътрудничество във всички дейности по проекта.

Проектни партньори

 • ДРУЖЕСТВО НА ФРАУНХОФЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • НЕСТОПАНСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АДЕЛФИ
 • БЮРО ХАПОЛД – ИНЖИНЕРНИ КОНСУЛТАЦИИ
 • ДИЗАЙН КЛИПС
 • ГРИИНАДАПТ - ОБЩЕСТВО ЗА КЛИМАТ
 • ИКАТАЛИСТ I-CATALIST SL)
 • ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ГРАДСКАТА СРЕДА НА ИНСТИТУТА ISOCARP
 • ТОМАС ЩЕЛМАХ
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ДЕЛФТ“ - ХОЛАНДИЯ
 • МЕЖДУНАРОДЕН УНИВЕРСИТЕТ НА КАТАЛУНИЯ
 • ГЛОБАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ЗЕЛЕН РАСТЕЖ
 • ЕВРОПЕЙСКИ СЕКРЕТАРИАТ ICLEI
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА НА ГЛОБАЛНИ УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ - RESILIENT
 • МРЕЖА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГРАДСКИ КЛИМАТ - ЕВРОПЕЙСКИ ХЪБ APS
 • АКВАТЕК - ПРОЕКТИ ЗА ВОДНИЯ СЕКТОР
 • ЧАСТНА ФОНДАЦИЯCETAQUA ВОДЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР
 • ФОНДАЦИЯ „ПРАВО И ИНТЕРНЕТ“
 • НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО - ЛИСАБОН
 • ЗВЕНО ЗА ГРАЖДАНСКО РАЗВИТИЕ НА СОЛУН - ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
 • БЛИЗКОИЗТОЧЕН ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 • УНИВЕРСИТЕТ ЩУТГАРТ
 • БРЮКСЕЛСИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
 • НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ - ГЪРЦИЯ
 • ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕСУРСИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ФОНДАЦИЯ CIRCE
 • ДЕЛТАРЕС – АКТИВИРАНЕ НА ДЕЛТА ЖИВОТ
 • ДРАКСИС ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
 • ДРЕВЕН - БЕЛГИЯ
 • ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ - GUNAM
 • K3Y БЪЛГАРИЯ
 • ФОНДАЦИЯ „ЛИНКС - ВОДЕЩА ИНОВАЦИЯ И ЗНАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВОТО
 • ГРУПА МАДЖОЛИ
 • ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАЛЕНСИЯ
 • ВЕСЕЛА МОТИКА – ПРОИЗВОДСТВО НА БИЛКИ И ЗЕЛЕНИНА
 • ГРАДСКИ СЪВЕТ НА БУДАПЕЩА
 • КМЕТСТВО ГРАНОЛЕРС
 • СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИСТАНБУЛ
 • КМЕТСТВО НА ЛИСАБОН
 • ЛИСАБОНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА - LISBOA E-NOVA
 • ОБЩИНА МИЛАНО
 • ГРАДСКИ СЪВЕТ НА ГРАД МЮНСТЕР
 • ОБЩИНА РОТЕРДАМ
 • ОБЩИНА СОЛУН
 • ГРАД ЗАГРЕБ
 • ШВЕЙЦАРСКИ ФЕДЕРАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ - ЦЮРИХ
 • МАПИНГ ФОР ЧЕЙНДЖ
 • УНИВЕРСИТЕТ КЕЙМБРИДЖ
 • ГРАДСКИ СЪВЕТ НА БЕЛФАСТ

Научете повече и станете част от общността на UP2030…!https://up2030-he.eu/

Icon

Description automatically generated https://twitter.com/UP2030_HE

https://up2030-he.eu/

Свържете се с нас!

Logo

Description automatically generated with medium confidence

Тринидад Фернандез; Фраунхофер; Координатор на проекта

Icon

Description automatically generated trinidad.fernandez@iao.fraunhofer.d