Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
  • Иновативно земеделие, панаири, обучение, попълване на заявления и консултантски услуги за фермери.
  • База от 97 демонстрационни ферми.
  • Софтуер, позволяващ комуникация на WODR с фермери и жители на селските райони. Услугата дава възможност за предоставяне на услуги в областта на селското стопанство във Великополска област по електронен път, използвайки обществената телекомуникационна мрежа, прилагайки различни електронни услуги.