WINGS ICT SOLUTIONS INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IKE

WINGS ICT Solutions предоставя цялостни интегрирани, интелигентни дигитални (софтуерни, хардуерни) решения и трансформация за вертикални бизнес сектори; Околна среда (качество на въздуха, природни бедствия), комунални услуги и инфраструктура (енергия/вода/газ, транспорт, строителство), производство и производство (храна, фабрики/логистика), сектори на услугите (здравеопазване, образование/култура, правителство, сигурност/отбрана) , както и Smart Cities. WINGS използва усъвършенствани технологии като изкуствен интелект, облачни технологии, телекомуникационни мрежи (4G, 5G, WiFi, Lora и др.), усъвършенствани техники за визуализация разширена / възможна реалност (AR / VR).