Екипът ни имаше удоволствието да се включи в XII Международна Научна Конференция ХЕМУС 2024 "Научни изследвания, иновации и индустриално сътрудничество – парадигма за адекватна отбрана" в красивия гр. Пловдив.

Конференцията е част от най-голямото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги, провеждано в България от вече 29 години, което през 2024 г. се състоя на датите 5 до 8 юни. Служейки като пресечна точка за представители на държавната власт, признати национални и международни експерти, членове на научната общоност, както и високопоставени военнослужещи, Международната Научна конференция гарантира достъп до най-новите развития в индустрията, резултати от научни изследвания и познания в областта на отбраната.

Нашата малка делегация, в лицето на изпълнителния директор - проф. д-р Даниела Илиева и правните експерти Мартина Богданова и Кристина Исакзай, представи не само областите на компетентност и дейностите на Фондация "Право и Интернет", но и някои от проектите, по които работим текущо, а именно - ALLIES, TESSERA, RELEASE, ACTING и TESTUDO. Много въпроси бяха зададени, много отговори бяха дадени, а дискусиите едва започнати.

Благодарим на организаторите за предоставената възможност и ги поздравяваме за успешно проведеното събитие.