youris.com (Италия)

youris.com, European Economic Interest Group (GEIE), е независима комуникационна агенция с нестопанска цел. youris.com си партнира с консорциуми във финансирани от ЕС проекти и организации с нестопанска цел (изследователски центрове, университети, асоциации и т.н.), за подобряване на диалога със заинтересованите страни и обществеността като цяло. Те подкрепят изследователски дейности и резултати, доставяйки целенасочени комуникационни услуги и стратегии за увеличаване на потенциала на научните изследвания и иновациите в Европа.