Експертите на ФондацияПраво и Интернетимаха удоволствието да се включат в първата национална конференция за децата в дигиталния свят, организирана от УНИЦЕФ България.

По време на събитието участниците имаха възможност да се срещнат и да обменят опит с представители на властта, гражданските организации, бизнеса и младите хора. Изключително полезни бяха дискусиите в третия панел на конференцията, в рамките на който бяха адресирани темите за: Превенция на онлайн сексуалната експлоатация на деца; Услуги за реакция и подкрепа; Ролята на бизнеса и медиите и Подобряване на ефективността в процеса на разработване и координиране на политиките и практиките. Представителите на изпълнителната и законодателната власт поеха ангажимент в максимално кратки срокове да потърсят експертното мнение на гражданския сектор и да имплементират или подобрят вече съществуващи механизми за обогатяване на дигиталната култура на децата.

Два от проектите в портфолиото на Фондацията бяха особено актуални по отношение на разглежданите теми за онлайн безопасността на децата. В рамките на проекта LEAGUE (Обучение на експерти с цел ограничаване на сексуалната експлоатация и насилието над непълнолетни момчета в онлайн пространството) и проекта DISRUPT (Подобряване на воденото в цифрова среда разследване, наказателно преследване и съдебни процеси за разбиване на веригите за трафик на деца), експертите ни проучват и разработват нови механизми за ангажиране и обучение на засегнатите лица и компетентните органи.

ФондацияПраво и Интернет” е част от Националната мрежа за децата и партньор на УНИЦЕФ България.