Проектът бе представен от г-жа Елка Атанасова – ръководител на проекта и член на ВСС, г-жа Жечка Калинова, управител и проф. д-р Георги Димитров, ръководител на екипа от ДЗЗД „Консорциум ФПИ-ИДЕИН“ – изпълнител на основните дейности по проекта, свързани с изготвяне на програма за професионална квалификация на магистрати, както и организиране и провеждане на обученията.