С голямо удоволствие ви съобщаваме, че заключителната конференция на проекта А4 се проведе успешно в Атина, Гърция, на 29.08.2023 г. Конференцията беше съсредоточена върху споделянето на резултатите от проекта и по-специално на разработените препоръки за политиката от ключови институционалнo заинтересовани страни (т.е. Министерството на отбраната, полицейските управления, Националния механизъм за насочване / Националния докладчик по въпросите на ТХ), както и на участници в службите за подкрепа на жертвите.

Представителят на Службата на националния докладчик по въпросите на трафика на хора в Гърция, г-жа Екатерини Теофанаки, произнесе приветствено слово, последвана от координатора на проект А4, д-р Гиоргос Триантафилу, който запозна участниците с основните етапи от изпълнението на проекта, и от Зои-Анна Касапи (научен координатор, CECL), която представи основните резултати от изследването.

Първият панел, модериран от Гиоргос Триантафилу, беше посветен на сравнителен преглед на ТХ в Гърция, България и Австрия и на установените предизвикателства и добри практики. Г-жа Ейрини Влахоу (юрист, съветник по въпросите на борбата с трафика на хора, Гърция), д-р Благородна Макева-Найденова (доктор, магистър по право, външен експерт към Фондация "Право и интернет", България), г-н Петър Субев (директор на Регионална дирекция "Гранична полиция" - Летища, България) и г-н Норберт Леонхардмайр (VICESSE, Австрия) представиха актуалната ситуация по отношение на ТХ в трите участващи държави и обмениха мисли и идеи относно конкретните стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да се разследват и преследват ефективно извършителите, като същевременно се защитават жертвите.

По време на втория панел г-жа Теодора Джани (EKKA), г-жа Анжелики Серафим (правен консултант по въпросите на борбата с трафика на хора), д-р Благородна Макева-Найденова и г-н Норберт Леонхардмайер обсъдиха бъдещата политическа ситуация в ЕС по отношение на ТХ.

В речта си по време на заключителната сесия Гиоргос Триантафилу похвали положителните резултати от конференцията и отбеляза обещаващите възможности за по-нататъшно трансгранично сътрудничество и участие в по-ефективни процеси на създаване на политики.