Закон за търговския регистър

Подзаглавие: Коментар

Автор: Димитров, Г., Калайджиев, А., Белазелков, Б., Йорданова, М., Марков, Д.

Година на издаване: 2007
Издателство: Център за изследване на демокрацията
ISBN: 978-954-477-156-0
Обем: 323 страници
Формат: А5

Анотация

В почти всички държави - членки на Европейския съюз, са въведени или в момента се въвеждат системи за регистрация на търговците, които значително улесняват започването и извършването на търговска дейност, достъпа и разпространението на информация. Общото между тях, което позволява постигането на тази цел, е наличието на единни и централизирани бази данни, които предоставят възможност за получаване на информация в различни форми, включително по електронен път и през интернет. В България идеите за реформи в тази сфера трудно си пробиват път и осъществяването им в практиката все още е предстоящо.

Website: www.csd.bg

Книгата е достъпна само на български език.