Заповедните и обезпечителните производства да се разпределят на случаен принцип на районните съдии в цялата страна и дори да се върви към автоматичното издаване на заповедите за изпълнение от електронната деловодна система след правилно попълнено искане. Това са само две от идеите, залегнали в препоръките за въвеждането на електронното правосъдие у нас в новия брой на „Юридически барометър”.

Темата на 12-ия му брой е именно електронното правосъдие в България, а гост е проф. д-р Георги Димитров, учредител и съдружник в адвокатското дружество „Димитров, Петров и Ко.”. Проф. д-р Димитров е председател и на фондация „Право и Интернет” и на нейният Научно-изследователски център по право на информационните и комуникационните технологии.