ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION GMBH

ZSI е частен институт с нестопанска цел за приложни социални науки и Център за върхови постижения за социални иновации със седалище във Виена (Австрия). ZSI изпълнява изследователски и приложни проекти за социалното вграждане и въздействието на всички видове иновации и допринася за проектирането и разпространението на социално приети и устойчиви иновации, за да посрещнат глобалните предизвикателства.