ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDISCE KOPER (ZRS) - Словения

Научно-изследователският център Копер (ZRS Koper) работи на интердисциплинарна основа, включваща хуманитарни, социални и природни науки, със специален акцент върху изследванията в специфичната среда на Средиземноморието и горната част на Адриатическия регион.