Дата: 04 - 05 юли 2016 г.

На 04 - 05 юли 2016 г. се проведе двудневна междинна среща на Управителния комитет по проект EVIDENCE, организирана от Институтът по правна информационна теория и техники към Националният изследователски съвет, Италия.

Основният акцент на срещата бе изпълнението на последните оставащи резултати и задачи и участие на екипа по проекта в брейнсторминг упражнения за: бъдеща EVIDENCE Пътна карта; прототип на приложение за обмяна на доказателства; и Заключителната конференция по проекта. Координаторът на проекта представи актуализиран статус на проекта, преглед на предстоящите събития по проект EVIDENCE, а също и на събития, които могат да имат отношение към проекта.

Фондация „Право и Интернет” бе представена от Александра Цветкова – Ръководител на проекта.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.