Дата: 24 юли 2018 г.

Тема: На 24 юли 2018 г. ще се проведе представяне на електронна платформа за медиация в гр. София.

Партньорите по проект e-MEDIATION организират на 24 юли 2018 г. следващо представяне на електронна платформа за медиация в София.
Участниците ще се запознаят с медиацията като извънсъдебен начин за разрешаване на спорове и с възможностите за електронна и трансгранична медиация. Ще бъдат представени положителните страни на медиацията – намиране на бързо, евтино и благоприятно решение на конкретен конфликт, както и други ползи за бизнеса.
Представянето ще се състои на 24 юли 2018 г. от 14.30ч. в Българската търговско-промишлена палата, София, ул. Искър 9.
Моля потвърдете своето присъствие на тел.: 02 8117 494 или e-mail: g.dimitrova@bcci.bg до 23 юли 2018 г.

Предварителна програма на събитието:


14:15 – 14:30 Регистрация
14:30 -14:40 Откриване от Цветан Симеонов, председател, Българска търговско-промишлена палата
14:40 – 15:00 Медиацията – един различен подход за намиране на взаимноизгодно решение, Миряна Калчева, член на ИС на БТПП, медиатор
15:00 – 15:20 Преимуществата на електронната медиация, Елиза Николова, председател, Професионална асоциация на медиаторите в България
15:20 – 15:40 Представяне на проект „е-MEDIATION - Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове“, Диляна Петкова, Рая Цветкова, Фондация „Право и Интернет”
15:40 – 16:00 Представяне на електронна платформа за медиация, Габриела Димитрова, директор международно сътрудничество, БТПП
16:00 – 16:30 Въпроси и отговори