Период: Януари 2012 - Декември 2012
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проектът включва предоставяне на правни консултации и становища по въпроси в областта на обществените поръчки на водеща българска софтуерна компания, която развива комплексна дейност в сферата на информационните технологии, в т.ч. разработка и внедряване на информационни системи и специализиран софтуер, консултантски услуги и обучение.

Екипът на Фондация „Право и Интернет” извършва следните дейности:

  • устни и писмени консултации по Закона за обществените поръчки;
  • административно-правни консултации във връзка с цялостната организация по подготовка на оферти за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • подготовка на документи за подбор към оферти за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • подготовка на предложение за изпълнение на поръчката и проучвания на пазара във връзка с подготовката на ценови оферти към оферти за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.