Дата: 19 Май 2009 г.

Тема: На кръгла маса „Прилагане на електронния документ и електронния подпис в съдебната система”, организирана от Висшия съдебен съвет, бе представен анализ на действащата нормативна уредба и на специфичните нужди и изисквания на съдебната система, във връзка с прилагането на електронния документ и електронния подпис в нейната дейност. Събитието се осъществява по проект „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие” по програма ОПАК.